بی شک عیسی و عبداله امیدوار الهام بخش خیلی از جهانگردان ایرانی بودند. سفر ده ساله که سال ۱۳۳۳ با امکانات اون زمان شروع کردند.

سفری که حتی با امکانات امروز هم کسی بخواد انجامش بده بسیار دشواره. خواندن کتاب سفرنامه های ایشون رو به همه توصیه می کنم.

برادران امیدوار
قبلیمعرفی و دانلود بهترین کتاب های سفرنامه
بعدیسفر به دور دنیا با دوچرخه
ارسال نظرات
لطفا صبر کنید